BIBLIOTÉKA LITERÁRNYCH NOVÍNÚRYVOK Z KNIHY

Tulipány a komíny


| 16 |

                                            ja budem
Ch o diť Ulicou jej
telací t íťo koSeba ruch
nádherných;svalov-klesnemvy  d ý c h n u c k e  ď O
          draz
U               sadotknem
                                        oblinnosti
                                                            Jej-
.  .  .bOzku                  jej:ruky
                                                   budú, nám Nehrať ako
mŕtv e melódie A ČI šuch-ot a-vé liSSty čo sa zná ša jú
z Ohavných stromov alebo
         Možno Mandolíny

                                            p  ó  Zri
         holuby leti aa

krú[:a,PoSýP,a,JÚ oka-mih slnkaŽiarou
a po t o m]ž-
ia a zrazu SčernejÚ keď kr-úž-ia
na
       dmo
                 jOutAkoumAlou

uličkou
kam
prídeš,

              na sú mrak uuž
č[oskoro [ vyšiel
m                           es ia
]c.

Úryvok z knihy Tulipány a komíny
© Edward Estlin Cummings