Citácie úryvkov z kníh

Krátke citácie dopĺňajúce základné vydavateľské a technické informácie o knihe sú použité výlučne pre vzdelávacie a recenzné účely. Naším zámerom je poskytnúť čitateľskej verejnosti prehľad o zaujímavých knižnych tituloch a ich aktuálnej dostupnosti.


V zmysle § 25 Autorského zákona č. 218/2003 Z.z. platí, že bez súhlasu autora možno použiť krátku časť zverejneného diela vo forme citácie v inom diele len na účel recenzie alebo kritiky tohto zverejneného diela alebo na vyučovacie účely, vedeckovýskumné účely alebo umelecké účely. Takéto použitie musí byť v súlade so zvyklosťami a jeho rozsah nesmie presiahnuť rámec odôvodnený účelom citácie. Pri citácii sa musí uviesť meno autora alebo jeho pseudonym, ak nejde o anonymné dielo, alebo meno osoby, pod ktorej menom sa dielo uvádza na verejnosti, ako aj názov diela a prameň. Za takéto použitie nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.


V prípade, ak sa ktorýkoľvek autor, držiteľ autorských práv alebo vydavateľstvo cíti uvedením krátkeho úryvku dotknuté, kontaktujte nás prosím.