Proti noci

Básne vnútorneho exilu. Básnik jasnozrivo pobadal, že v roku 1948 v krajine nastúpil vek poroby a ľudského poníženia. Až do smrti sa nezmieril s komunistickou diktatúrou a v početných básňach, ktoré ukrýval v osobnom archíve, komentoval beh udalostí, ako ich prinášal čas a tvrdý totalitný systém. Tiráž a úryvok z knihy