Hlava XXII

Román sa nepodobá žiadnej knihe, ktorú ste čítali. Má svoj štýl, svoju logiku, svoj výnimočný charakter aj rukopis. Neustále balansuje medzi komikou a hororom. Je výstredne zábavná, pôsobivá a originálna. Autor kriticky vnímal spoločnosť a jej vplyv na jednotlivca, nezmyselnosť a hrôzy vojny, byrokraciu, ale aj politiku, ktorá nás ovláda. Tiráž a úryvok z knihy