Davitina harfa

Rozprávačkou tohto príbehu Chaima Potoka je dievča, ktoré sa už objavilo v autorovej Polnoc starých mužov. Davita sa musí predčasne dospieť. Na diaľku prežíva, ako na opačnej strane oceánu silnie fašizmus aj antisemitizmus a začína vojna. Nazerá do spletitých osudov svojich rodičov, snaží sa im porozumieť a túži býť šťastná. Tiráž a úryvok z knihy

Slib

Voľné pokračovanie autorovho predchádzajúceho románu Vyvolení. Reuven stoji na prahu dospelosti a zároveň aj pred otázkou, aké je jeho miesto v židovské tradícií. Kniha o stretávaní starého a nového, o vzťahu k tradičným hodnotám a zápasu o ne, o duchovnom hľadaní vlastnej cesty. Tiráž a úryvok z knihy