Hostina

Zbierka, po ktorej už básnik nebol tým optimistom ako v predošlých zbierkach, z jeho básni sa vytratil ľahký krok, ktorý si držali, zmizla a už nikdy sa nevrátila veselosť zo života. Neskoršie ešte zložil zopár ľúbostných básní, to však bolo až po vojne a aj tie boli nejak smutné, či poznačené trpkosťou… Tiráž a úryvok z knihy