Pianistka

Román laureátky Nobelovej ceny za literatúru je príbehom profesorky konzervatória, žijúcej dvojakým životom. Za upätou maskou učiteľky klavíra sa skrýva šokujúci portrét ženy uväznenej medzi predstavou, ktorú má o žene civilizovaná meštiacka spoločnosť, a túžbami, ktoré vyvierajú z najtemnejších zákutí sexuality. Tiráž a úryvok z knihy

Strih vetra

Strih vetra je náhla zmena v jeho rýchlosti a smere. V historkách a príbehoch rovnomennej knihy Dušana Dušeka sa prudko zrýchľuje čas. Z dní a týždňov sa stávajú hodiny, všetko mizne tak rýchlo, že neostáva iné, len sa utiekať do minulosti, strácať pamäť – a znovu ju nachádzať. Tiráž a úryvok z knihy