Vrkoč

Tri ženy z troch kontinentov. Nepoznajú sa, napriek tomu ich spája mocné puto, ktorým je túžba po slobode, rovnosti a dôstojnom živote. Román plný energie o zápasu s osudom a výzvou na solidaritu. Tri príbehy a ženské vlasy symbolizujúce dôstojnosť, ktoré sa napokon spoja do nádherného vrkoča ľudského porozumenia a nádeje. Tiráž a úryvok z knihy