Stratený raj

Biblický barokový epos v dvanástich knihách je spracovaním knihy Genezis nadväzujúci na antických a súdobých klasikov, ako Homér, Vergílius či Tasso. Rozsiahla epická báseň Stratený raj patrí k najvýznamnejším dielam svetovej literatúry a je presvedčivým dôkazom tvorivého literárneho génia anglického básnika Johna Miltona. Tiráž a úryvok z knihy