Vytie

Ikonická beatnicka básnická zbierka odštartovala aféru, ktorá skončila obvinením jej autora a aj vydavateľa Lawrence Ferlinghettiho z obscénnosti a urážky verejného vkusu. V následnom súdnom procese ich napokon oboch oslobodili. Tým vznikol dôležitý právny precedens, vďaka ktorému mohli v USA oficiálne vychádzať aj iné kontroverzné texty. Tiráž a úryvok z knihy