Kniha nepokoja

Kniha nepokoja je zbierkou denníkových zápiskov, listov a filozofických reflexií, ktoré vznikali v rozmedzí viac ako dvadsiatich rokov, a prvýkrát vyšla až 47 rokov po autorovej smrti, keď sa našla truhlica plná jeho textov. Odvtedy bola v rôznych edičných vydaniach preložená do všetkých svetových jazykov, ale aj do slovenčiny a češtiny. Tiráž a úryvok z knihy