Proti noci

Básne vnútorneho exilu. Básnik jasnozrivo pobadal, že v roku 1948 v krajine nastúpil vek poroby a ľudského poníženia. Až do smrti sa nezmieril s komunistickou diktatúrou a v početných básňach, ktoré ukrýval v osobnom archíve, komentoval beh udalostí, ako ich prinášal čas a tvrdý totalitný systém. Tiráž a úryvok z knihy

Hostina

Zbierka, po ktorej už básnik nebol tým optimistom ako v predošlých zbierkach, z jeho básni sa vytratil ľahký krok, ktorý si držali, zmizla a už nikdy sa nevrátila veselosť zo života. Neskoršie ešte zložil zopár ľúbostných básní, to však bolo až po vojne a aj tie boli nejak smutné, či poznačené trpkosťou… Tiráž a úryvok z knihy