Proti noci

Básne vnútorneho exilu. Básnik jasnozrivo pobadal, že v roku 1948 v krajine nastúpil vek poroby a ľudského poníženia. Až do smrti sa nezmieril s komunistickou diktatúrou a v početných básňach, ktoré ukrýval v osobnom archíve, komentoval beh udalostí, ako ich prinášal čas a tvrdý totalitný systém.


Proti noci Obálka knihy
Proti noci
Ján Smrek
Vydavateľ: Tranoscius, 1993
Formát: kniha
ISBN: 80-7140-037-8
Poznámka: 1. vydanie
 

Martinus (kniha)

Odkazy knihkupectiev môžu smerovať aj na iné vydanie titulu


ÚRYVOK Z KNIHY


Monológ po dialógu

Berte si moje telo, umučte ho.
Mňa zničiť nemôžete: ja som duch.
Som hudba, poézia, hlas aj echo,
bod nekonečný, nekonečný kruh.


Zobraziť celý úryvok
Celý úryvok

Citácia úryvku je použitá v zmysle § 25 Autorského zákona č. 218/2003 Z.z.