Obratník raka

Klasický román modernej americkej literatúry otvorené vypovedá otvorene o sexualite a je tiež pokusom o syntetický obraz sveta videný bez príkras no napriek tomu poeticky. Mesto ako katalyzátor ľudskej individuality a životný štýl určujúci postavenie človeka, ktorého cieľ stáť sa spisovateľom brána prijať stálu prácu.


Obratník raka Obálka knihy
Obratník raka
Henry Miller
Vydavateľ: Tatran, 1970
Formát: kniha
Prekladateľ: Jozef Kot
Pôvodný názov: Tropic of Cancer
Prvý vydavateľ: Obelisk Press, 1934
Poznámka: 1. slovenské vydanie (ilustrácie Pabla Picassa)
 

Odkazy knihkupectiev môžu smerovať aj na iné vydanie titulu


Citácia úryvku je použitá v zmysle § 25 Autorského zákona č. 218/2003 Z.z.