Až do nirvány

Autor v tejto knihe stavia všetko na hlavu: čitateľ nevie, či číta autorovu sugestívnu autobiografiu alebo fiktívne opisy strácajúceho sa sveta, čo je realita a čo mystifikácia.
Hrdina si na prahu životného fiaska si stvorí vlastný vesmír, v ktorom sa chce vyhnúť všetkým nedorozumeniam a sklamaniam. Jeho pokus je však kontraproduktívny.


Až do nirvány Obálka knihy
Až do nirvány
Ivan Kolenič
Vydavateľ: Agentúra Signum, 2014
Formát: kniha
ISBN: 978-80-970958-5-7
Poznámka: 1. vydanie
 

Martinus (kniha)

Odkazy knihkupectiev môžu smerovať aj na iné vydanie titulu


Citácia úryvku je použitá v zmysle § 25 Autorského zákona č. 218/2003 Z.z.