Harmonia Cælestis

Veľkolepá románová freska – rodinný román o otcovi a vzťahu k nemu, o osobnej histórii jedného z členov takmer najznámejšieho uhorského šľachtického rodu, zároveň prenikavá štúdia stredoeurópskeho kultúrneho a spoločenského priestoru v druhej polovici dvadsiateho storočia.


Harmonia Cælestis Obálka knihy
Harmonia Cælestis
Péter Esterházy


Vydavateľ: Kalligram, 2005
Formát: kniha
Prekladateľ: Renáta Deáková
Pôvodný názov: Harmonia Cælestis
ISBN: 978-80-7149-717-7
 

Antikvariát

Odkazy knihkupectiev môžu smerovať aj na iné vydanie titulu


ÚRYVOK Z KNIHY

169

Ako odpoveď na onú ľahkú otázku, ktorá je jeho obľúbená románová postava, môj otec bez rozmyslu vpísal meno mojej matky, ibaže porota, redakcia, literárny život, vzmáhajúce sa meštiactvo, ústredie strany, jágerská kapitula a Viedenský Dvor, ako i moja matka, to nepokladali za odpoveď prijateľnú. Takto sa zoznámili, na papieri.

Citácia úryvku je použitá v zmysle § 25 Autorského zákona č. 218/2003 Z.z.