Buddhove polia


Buddhove polia Obálka knihy
Buddhove polia
Vladimír Rastislav Gogár
Vydavateľ: Spoločnosť priateľov poézie, 2003
Formát: kniha
ISBN: 80-891-0703-6
Poznámka: 1. vydanie
 

Odkazy knihkupectiev môžu smerovať aj na iné vydanie titulu


ÚRYVOK Z KNIHY

I.
Hlava mŕtveho spisovateľa a zároveň svätého muža Stanislava, ležala na písacom stole ako ťažítko. Zabraňovala rozviatiu tohoto zväzku papiera, jesenný vietor teda preháňal po sade iba listy zo stromov.


Zobraziť celý úryvok
Celý úryvok

Citácia úryvku je použitá v zmysle § 25 Autorského zákona č. 218/2003 Z.z.