Deväť životov

Meditatívne ladený Gogárov text Deväť životov sa pohybuje na hranici klasickej esejistiky. No spôsob akým autor v tejto eseji pracuje s dejovo útržkovitou líniou, v ktorej sprítomňuje svoje spomienky na predhádzajúce životy, ho približuje oveľa viac k poézii v próze.


Deväť životov Obálka knihy
Deväť životov
Vladimír Rastislav Gogár
Vydavateľ: Druska Books, 2014
Formát: e-kniha
ISBN: 978-80-8171-010-0
 

Gorila (e-kniha)Alza Media (e-kniha)

Odkazy knihkupectiev môžu smerovať aj na iné vydanie titulu


ÚRYVOK Z KNIHY


Posadnutosť prejavmi zla v takzvanej modernej kultúre, prinesená úzkosťou z pocitu nezmyselnosti sveta bez Boha, či aspoň „opravných skúšok,“ otvorila brány zbožšteniu brutality.

Cesta týmto smerom však pomaly končí – filmy, knihy, obrazy plné krvi prestávajú účinkovať na city ľudí zvyknutých na všetky prejavy násilia a perverzity, ktoré možno len vymyslieť.


Zobraziť celý úryvok
Celý úryvok

Citácia úryvku je použitá v zmysle § 25 Autorského zákona č. 218/2003 Z.z.