Bez Boha na svete

Najznámejšie dielo najprekladanejšej a zatiaľ plne nedocenej a slovenskej spisovateľky, ktoré opisuje život na staroturanských kopaniciach. Podnet k jej napísaniu dal senický kníhtlačiar a vydávateľ Ján Bežo, ktorý v roku 1893 uverejnil výzvu, aby niekto zo Slovákov napísal knižku pre deti.


Bez Boha na svete Obálka knihy
Bez Boha na svete
Kristína Royová
Vydavateľ: Modrý kríž, 1921
Formát: kniha
Prvý vydavateľ: Nakladateľstvo Jána Bežu a spol., 1993
 

Odkazy knihkupectiev môžu smerovať aj na iné vydanie titulu


ÚRYVOK Z KNIHY


„Vy ste boli toho času bez Krista — a bez Boha na svete. Ale teraz v Kristu Ježiši vy, ktorí ste kedysi boli ďalekí, blízkymi učinení ste skrze krv Kristovu.“

Efez. 2, 12-13.


Zobraziť celý úryvok
Celý úryvok

Citácia úryvku je použitá v zmysle § 25 Autorského zákona č. 218/2003 Z.z.