Medzi Slovákmi

Martin Šimečka vo svojej knihe prejavuje lásku k Slovensku tým najlepším možným spôsobom – je k nemu kritický. Jeho vzťah totiž neurčujú štátne hranice, národné piesne či trepotajúce vlajky, ale pocit zodpovednosti. A z toho plynie nádej.


Medzi Slovákmi Obálka knihy
Medzi Slovákmi
Martin Milan Šimečka
Vydavateľ: N Press, 2017
Formát: kniha
ISBN: 978-80-9723-943-5
 

Martinus (kniha)Martinus (e-kniha)Artforum (kniha)Artforum (e-kniha)

Odkazy knihkupectiev môžu smerovať aj na iné vydanie titulu


ÚRYVOK Z KNIHY


Česká identita nepociťuje žiadny vnútorný konflikt s prírodou a myslím si, že práve to je jedna z príčin českej racionality a zvláštneho odporu k metafyzike, ktoré sa prejavujú presláveným českým ateizmom. Keďže česká príroda poskytuje už po stáročia pocit úplného bezpečia, stal sa tento samozrejmý zážitok súčasťou národnej pamäti a vedie k jednoduchej úvahe: existuje len jeden svet, ten náš, český, v ktorom sme pánmi a ktorý máme úplne pod kontrolou. Myslím si, že práve z tohto poznania vyplýva oná zvláštna sebaistota a pocit výnimočnosti, ktorý českú spoločnosť vedie k odporu voči vonkajšiemu svetu, akým je napríklad Európska únia. Tá totiž reprezentuje onen iný svet, o ktorom Česi vedia, že ho nikdy nebudú mať pod kontrolou, a preto ich tak rozčuľuje.


Zobraziť celý úryvok
Celý úryvok

Citácia úryvku je použitá v zmysle § 25 Autorského zákona č. 218/2003 Z.z.