O sebe


O sebe Obálka knihy
O sebe
Kornel Földvári
Vydavateľ: Literárne informačné centrum, 2017
Formát: kniha
Poznámka: Vychádza 21.11.2017
 

Odkazy knihkupectiev môžu smerovať aj na iné vydanie titulu


ÚRYVOK Z KNIHY


Otcov obchod

Pred pár rokmi sme si so sestrou s prekvapením uvedomili, čo všetko zo striebra sa u nás v obchode predávalo. Ak sa nemýlim, v tom čase nestála jeho cena za reč, ale v istých oblastiach malo konjunktúru.

Obchod mal pôvodne dva výklady a otec s Jožkom-báčim k nim pridali ešte tri závesné. Stena úplne zmizla, fasádu tvorilo len sklo a za ním ligotavý tovar. Pokále pre víťazov rozličných pretekov – musela ich byť v tom čase úplná záplava, pretože trofeje sa predávali v jednom kuse. Strieborné misy na ovocie a príbory súťažili s hodinami, hodinkami a budíkmi. Dokonca si pamätám strieborné rúčky na jazdecké bičíky. Výklady plné striebra.


Zobraziť celý úryvok
Celý úryvok

Citácia úryvku je použitá v zmysle § 25 Autorského zákona č. 218/2003 Z.z.