Obloha na konci ulice

Druhá básnická zbierka slovenského prekladateľa, dramatika, úspešného textára populárnych piesni a po emigrácií v roku 1968 aj dlhoročného redaktora čekoslovenského exilového vysielania rádia Slobodná Európa.


Obloha na konci ulice Obálka knihy
Obloha na konci ulice
Rudolf Skukálek
Vydavateľ: Slovenský spisovateľ, 1960
Formát: kniha
Poznámka: 1. vydanie
 

Odkazy knihkupectiev môžu smerovať aj na iné vydanie titulu


Citácia úryvku je použitá v zmysle § 25 Autorského zákona č. 218/2003 Z.z.