Foucaultovo kyvadlo

Foucaultovo kyvadlo, medená guľa zavesená na lane dlhom 54 metrov, symbol rozumového poznania, sa v Ecovom románe stáva hrôzostrašným nástrojom, ktorý skončí to, čo pôvodne malo byť iba nevinný žart. Traja redaktori milánskych novín z dlhej chvíle pripravia Plán, ktorý sa im vymkne z rúk.


Foucaultovo kyvadlo Obálka knihy
Foucaultovo kyvadlo
Umberto Eco


Vydavateľ: Slovart, 2018
Edícia: EVG
Formát: kniha
Prekladateľ: Stanislav Vallo
Pôvodný názov: Il pendolo di Foucault
Prvý vydavateľ: Bompiani, 1988
ISBN: 978-80-556-2758-8
 

Martinus (kniha)Artforum (kniha)

Odkazy knihkupectiev môžu smerovať aj na iné vydanie titulu


ČLÁNKY

Skeptický utešiteľ Umberto Eco   (Ivan Kollár, 20. 3. 2018)
 


ÚRYVOK Z KNIHY


A vtom som uvidel Kyvadlo.

Guľa pripevnená na konci dlhého lana visiaceho z klenby chóru s rovnomernou majestátnosťou opisovala široké polkruhy.

Vedel som – no ktokoľvek by mal v pôvabe toho pokojného dychu vytušiť – že periódu kmitu vymedzuje pomer druhej mocniny dĺžky lana k číslu π, ktoré, vonkoncom iracionálne pre všetky rojčivé mysle, z akéhosi božského dôvodu pri všetkých možných kruhoch nevyhnutne spája obvod s polomerom, takže čas prechodu gule z jedného okrajového bodu do druhého je výsledkom tajuplného sprisahania tých najnečasovejších veličín: jedinosti závesného bodu, dvojakosti abstraktného rozmeru, potrojnej povahy čísla π, tajného štvorca rovnice, dokonalosti kruhu.


Zobraziť celý úryvok
Celý úryvok

Citácia úryvku je použitá v zmysle § 25 Autorského zákona č. 218/2003 Z.z.